Persoonlijke Coaching

Persoonlijke Coaching

Coaching = een persoonlijke doeltreffendheid voor een collectief resultaat

Rol van de coach :
De coach begeleidt individuelen, groepen en organisaties in hun ontwikkelingsproces door hen te leren de juiste oplossingen te vinden en de hulpmiddelen te gebruiken die persoonlijke, professionele en organisatorische vernieuwingen vergemakkelijken.

Principes van de coaching :
De coach is geen bij-manager.
De manager behoudt zijn gehele beschikbaarheid en zijn gezag over het team en laat zich door de coach bijstaan voor de toepassingen in de praktijk. De positie als buitenstaander van de coach is een waarborg voor zijn meerwaarde.
De coach stelt zich hetzij ten dienste van een persoon, de manager, in het belang van de organisatie, hetzij van een team met het doel haar samenhang en haar doelstellingen te ontwikkelen.
Binnen een loutere technische coaching is het voor de coach mogelijk zich ten opzichte van het systeem dat het team en de manager omvat te positioneren.

De opleiding en de ervaring van de coach :
De opleiding van de coach kan verschillen naargelang hij technische coaching of een wijziging van een persoonlijke houding nastreeft.
Maar de vaardigheden van de coach steunen minder op een basisopleiding dan op een professionele loopbaan. Ongeacht het type coaching dat hij uitvoert, moet de coach eerst en vooral over een ruime ervaring in organisatie beschikken. Hij moet dus, volgens ons, ervaring op de werkvloer binnen verschillende ondernemingen hebben verworven.
De enige vraag dat de onderneming-kliente zich moet stellen is : “Beschikt de coach over ervaring binnen een onderneming ?”
Daarom moet de coach, meer bepaald in geval van strategische coaching, een goed analytisch vermogen ontwikkelen om op volgende vragen te kunnen antwoorden:

 • uit welke onderdelen is de vennootschap samengesteld
 • welke interacties bestaan er tussen hen
 • welke zijn de doelstellingen

Voorwaarden tot een positief resultaat :
Elke vraag tot coaching, wanneer er sprake is tot bijstand, moet komen vanuit twee niveaus : de ene vanuit de vennootschap, de andere vanuit de gecoachde zelf.
De opleiding wordt gevoerd in het belang van de gecoachde en van zijn ploeg.
Geenszins kan de coaching gevoerd worden zonder het akkoord van de gecoachde.

Verschillende niveaus van tussenkomst:
Onze coaches komen tussen op drie niveaus :

 • strategische coaching van de bestuurders
 • technische coaching van de jonge managers
 • coaching op het vlak van de ontwikkeling en besluitvorming

De vragen die door een onderneming dat beroep doet op coaching moeten gesteld worden zijn de volgende :

 • over welke ervaring beschikt de coach
 • is hij voldoende operationeel
 • welke visie heeft hij over de onderneming
 • kent hij de behoeften van de bestuurders
 • bestaat er een vertrouwensrelatie
 • welke zijn de potentiële resultaten

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!