Missie en Waarden

De opdracht van Foster & Little

Foster & Little biedt zowel publieke instellingen als private ondernemingen concrete oplossingen aan om, door vorming en coaching, hun medewerkers de gelegenheid te bieden zich volledig te ontplooien en zin te geven aan hun werk. Ervan overtuigd dat het menselijk kapitaal de grootste rijkdom is van een onderneming, waken onze medewerkers er vooral over dat hun opdracht deel uitmaakt van een benadering die er op gericht is een duurzame samenleving te bevorderen.

De waarden van Foster & Little

Wij zijn ervan overtuigd dat :

  • Alleen respect voor personen en waardering van hun vaardigheden het voortbestaan van een onderneming kan waarborgen.
  • Vorming een onontbeerlijke pijler is voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de medewerkers
  • Al onze opleiders en coaches een belangrijke verantwoordelijkheid opnemen door deel te nemen aan het leven van de ondernemingen via vorming- en coaching opdrachten.
  • Het onze verantwoordelijkheid is alle deelnemers een strikte vertrouwelijkheid te waarborgen van wat we zouden kunnen vernemen tijdens onze opdrachten.
  • Het onze plicht is alles in het werk te stellen om bij te dragen tot meer morele waarden in de schoot van een bedrijf.
  • Het eveneens onze verantwoordelijkheid is om opdrachten, waarvan het rechtstreeks of onrechtstreeks doel onverenigbaar is met de belangen van individuen of de planeet aarde, te weigeren of te onderbreken.
  • Samenwerking door het delen van kennis en het gebruiken van goede handelwijzen gepaard aan permanente vorming de deskundigheid waarborgt van de leden van onze onderneming.
  • Het eveneens onze plicht is taken in verband met het sociale leven te aanvaarden en bij middel van leeropdrachten onze kennis te delen met de toekomstige generaties

Jean-Louis Festeraerts | Stichter & CEO

Share This

Share This

Share this post with your friends!