Instrument voor crisisbeheer binnen teams

Square Team, een instrument om crisissen binnen de teams te voorkomen !

Doelstellingen :

« Dit team draait vierkant » hoor je maar al te vaak zeggen. Waarom toch ? Zonder de oorzaak te kennen kan men geen goede oplossing bedenken. Een arts schrijft geen behandeling voor zonder voorafgaand onderzoek van zijn patiënt .Hier is dat ook zo. Aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst wordt het mogelijk om niet alleen de ploeg maar ook de perceptie van de n+1 te analyseren en oorzaken te zoeken .

Methodologie  :

De vragenlijst bevat 60 vragen verdeeld over 12 rubrieken. Deze 60 vragen worden gesteld aan de medewerkers en aan de  n+1. De 12 rubrieken zijn de volgende :

 • De organisatie van het werk
 • Communicatie in het team
 • De verhoudingen met het team / n+1
 • Teamvergaderingen
 • De opdracht
 • De werkomstandigheden
 • De verandering
 • De evaluatie van de prestaties
 • De relaties  binnen het team
 • Probleemoplossing
 • De relatie met andere departementen
 • De verloning.

Deze vragenlijst is uitgewerkt door psychologen uit de ziekenhuissector, HR managers, consultants, opleiders en professionele coaches. Verschillende fases van βtest werden uitgevoerd op representatieve groepen zowel in de profit dan in  de non-profit sector.

De resultaten :

De resultaten worden gepresenteerd  in de vorm van een uitgebreid verslag dat niet alleen het risiconiveau aangeeft van een crisis binnen het team maar vooral de punten waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed. Hieraan worden een reeks aanbevelingen gekoppeld in het kader van preventieve of curatieve acties. De aanbevelingen worden aangepast aan de verschillende secoren en niveau’s. De zaken kunnen inderdaad anders liggen naargelang de omgeving. Bijzondere punten zoals het voorkomen van turn over kunnen ook nog het onderwerp uitmaken van een speciaal onderzoek.

SquareTeam is een exclusiviteit van  Foster & Little

Share This

Share This

Share this post with your friends!