Foster & Little is gecertificeerd

Om zijn klanten beter van dienst te zijn besloot Foster & Little zich te laten certificeren door verschillende erkende keuringsinstellingen, elk gespecialiseerd in hun eigen domein.

Foster & Little besliste bijgevolg een certificaat aan te vragen in de volgende domeinen :

  • Vorming
  • Coaching
  • Raadgeving

QFOR Certificatie

Foster & Little verkreeg een erkenning door de enige in het specifieke domein van de vorming erkende keuringsbureau, te weten Qfor. Dat certificaat wordt toegekend op basis van een peiling naar tevredenheid uitgevoerd bij de klanten van Foster & Little door een onafhankelijke instelling en op basis van een waardering van de deskundigheid van de onderneming in verschillende vakgebieden.

Bij haar laatste keuring bekwam Foster & Little een algemeen waarderingscijfer van 97,6 %.

Samengevat :

  • Algemene indruk : 97,6 % voldoening
  • Uitvoering van de Vorming : 97,6%
  • Opleiders : 97,6%
  • Contacten en opvolgingen : 97,6 %

MBTI Certificatie

Sommigen van onze medewerkers zijn houders van het certificaat Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Level 1 & 2. Deze door Isabel Briggs Myers en Katherine Cook Briggs op punt gestelde test is een hulpmiddel om de overheersende psychologische eigenschappen van personen te identificeren. Deze heeft bij bedrijven zijn nut bewezen bij problemen in verband met management. Deze kan aangewend worden zowel voor problemen die te maken hebben met persoonlijke relaties als als hulp om beslissingen te nemen bij aanwervingen of bij loopbaanbegeleiding.

Disc Certificatie

Sommigen van onze medewerkers zijn houders van een Disc certificaat. Disc is een waardevol instrument op gebied van omgang met mensen en begrip van hun gedrag. Het stelt iedereen in de gelegenheid om aan de hand van een vragenlijst beter te begrijpen hoe de eigen houding invloed heeft op anderen. Het is een zeer doeltreffend hulpmiddel zowel voor zaakvoerders voor het beheren van de teams dan voor commerciele medewerkers of anderen die contacten hebben met klanten .

Insights Certificatie

Sommigen onder onze medewerkers zijn houders van een Insight certificaat. Deze aanpak maakt het mogelijk, zoals DISC, en eveneens bij middel van een vragenlijst, om de verschillen in gedrag tussen personen te herkennen, op te waarderen en te benutten.Wat maakt dat mensen, ploegen en organisaties zichzelf overstijgen. Het is ongetwijfeld met DISC en met MBTI een van de beste hulpmiddelen om personen in staat te stellen zichzelf beter te begrijpen zowel wat hun persoonlijke stijl betreft als hun manier om met een anderen om te gaan en dit zowel in hun beroepsleven dan in hun privéleven.

Foster & Little is partner van AC

“Accreditation Canada International koos voor Foster & Little als partner in de volgende landen: België, Frankrijk, Zwitserland, Monaco, Marokko, Algerije en Tunesië.”

ITIM Certificatie

ITIM is wereldwijd de expert op het gebied van nationale en organisatorische cultuur. Foster & Little biedt haar klanten de mogelijkheid hun concurrentievermogen te vergroten door hen te voorzien van de kennis en de middelen die nodig zijn om een vruchtbare samenwerking met mensen uit verschillende culturele achtergronden te garanderen . ITIM certificering is de  verzekering  van opleiding en advies op het gebied van cultuur en management. Het draagt bij aan de effectiviteit van zij die werken met mensen met verschillende culturele achtergronden.

Op het gebied van coaching :

ICF Certificatie

Een meerderheid coaches van Forster & Little zijn houder van een ICF certificaat. Om dat internationaal certificaat te bekomen moeten de coaches aan strikte criteria beantwoorden (aantal uren vorming, praktijkoefeningen en supervisie) en er zich toe verbinden een beroepsethiek in acht te nemen bij de uitvoering van hun verschillende opdrachten, zowel in publieke instellingen als in private bedrijven.

Share This

Share This

Share this post with your friends!