CRM in het ziekenhuis

Onze luchtvaart expertise voor uw risicobeheer

Foster & Little en REPORT’in delen hun expertise ter verbetering van het risicobeheer en de vermindering van het aantal ongewenste gebeurtenissen in  operatieruimte

Risico’s, incidenten en fouten maken, is ook een realiteit binnen onze operatiekamers.  Het is echter onze plicht er alles aan te doen deze te beperken.

Zowel in een ziekenhuis als in de luchtvaart kunnen fouten verstrekkende of onomkeerbare gevolgen hebben, zowel op menselijk als op financieel vlak.

Welke bijdrage kan de expertise uit de luchtvaart bijbrengen aan het :

  1. verminderen van ongewenste gebeurtenissen in de operatiekamer
  2. een drastische verminderen van ziekenhuiskosten
  3. behalen van accreditatie voor ziekenhuizen

Met zijn expertise binnen de  luchtvaart en binnen de informatica op het gebied van analyse en veiligheid, stelt REPORT’in , in nauwe samenwerking met de artsen binnen hun team, hulpmiddelen voor die reeds hun doeltreffendheid hebben aangetoond binnen het domein van de burgerluchtvaart, maar die aangepast werden aan de eisen van de geneeskunde om aldus het niveau van veiligheid in de gezondheidszorg te verhogen.

Leid uw personeel op

REPORT’in :

  • Geeft een theoretische en praktische opleiding
  • Legt uit waarom checklists uit de luchtvaart levens kunnen redden
  • Legt de bedoeling van elk onderdeel van een checklist uit
  • Geeft regels en methodes mee voor adequaat gebruik
  • Toont onmiddellijk resultaat in veiligheid
  • Zet aan tot meer professionaliteit, discipline en leadership

Praktijkoefening in simulator

In de jaren 70 werd de simulator in eerste instantie gebruikt voor het oefenen van technische vaardigheden bij vluchten en noodplannen.

Vandaag worden simulators in 70% van de gevallen gebruikt voor het oefenen van relationele vaardigheden en 30% voor het oefenen van technische vaardigheden.

Een sessie in de simulator onder toezicht van REPORT’in expert is een unieke manier om de relationele vaardigheden binnen uw team te ontwikkelen en  het belang van de checklist te beleven.

Voor meer info: neem contact op met

Caroline Van de Venne
Certified Business Coach and Trainer
Business development Manager

Portable : 00 32 (0)495.28.00.91
mail : cvdv@foster-little.com

Share This

Share This

Share this post with your friends!