Medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen mensen die strategische functies hebben bekleed bekwaam zijn om deelnemers die hun mogelijkheden willen ontwikkelen op te leiden. Daarom moeten onze opleiders beschikken over minstens 15 jaar ervaring in bekende ondernemingen die vaak toonaangevend zijn in hun domein.
 

 

 

Jean-Louis Festeraerts | Oprichter en CEO

Na managementfuncties te hebben waargenomen in Amerikaanse en Europese bedrijven (Xerox, Société Générale en Econocom) besliste Jean-Louis een tiental jaar geleden zich volledig te wijden aan vorming en coachen. Heden leidt hij Foster & Little met slechts één doel voor ogen : de levenskwaliteit op de werkplek verhogen van de deelnemers aan de verschillende vormingen. Op academisch gebied is Jean-Louis verantwoordelijk voor de Afdeling Marketing in Avondlessen aan het EPHEC en Wetenschappelijk Coördinator voor het Diploma Bedrijfsvoering in de schoot van de ICHEC groep. Als coach begeleidt hij kaderleden en bedrijfsleiders van openbare en privéondernemingen in hun inspanningen om de door hen vastgelegde doelstellingen te bereiken.
“Iedereen is zich wel bewust van de gegrondheid van de voorschriften maar het is zeer moeilijk om ze toe te passen. Ik vertrek van de stelregel dat de mens, in tegenstelling met dieren en voorwerpen, bekwaam is om in alle vrijheid eigen keuzes te maken, afhankelijk van zijn waarden en doelstellingen… Indien een onderneming het beste uit zijn werknemers wilt halen moeten de verantwoordelijken eerbied opbrengen voor dit vermogen om keuzes te maken.”
Fred Kofman, oud-professor aan het MIT, schrijver van het boek Conscious Business.

View Jean-Louis Festeraerts's profile on LinkedIn

Michel Bienert

Michel begint zijn carrière in de bureautica sector als Key-Accountmanager bij Rank Xerox alvorens als Sales Manager op te treden bij de firma’s Fountain en Bébé Confort. Vervolgens bekleedt hij voor Antalis, de Europese marktleider in distributie van papier, packaging en visual communication dragers, de functies van Regional Purchasing Manager en Business Unit Manager. Gesterkt door deze operationele business ervaringen vervoegt hij daarna als Managing Director Belux de Europese Markleider in verwarmingsketels, de firma BDR Thermea en later het beursgenoteerd concern Aalberts Industries als Managing Director van Comap Belux een andere marktleider in de verwarmingssector.
Michel is gedreven om ondernemingen te helpen bij het opdrijven van hun resultaten door de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers en hun capaciteit om op een efficiënte manier samen te werken. Dankzij een internationale opvoeding spreekt hij vlot 4 talen en heeft hij een goede kennis van de culturele gevoeligheden in Multinationals met activiteiten in het buitenland. Michel heeft een bewezen ervaring met marketing strategieën en reorganisaties van bedrijven alsook met fusies. Hij geeft opleidingen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

View Michel Bienert's profile on LinkedIn

Laurent Wybauw

Laurent is afgestudeerd in Buitenlandse Handel en begint in 2001 zijn carrière bij British Telecom in Amsterdam.
Hij oriënteert zich vrij snel naar de verkoop door lid te worden van een van de belangrijkste onafhankelijke spelers in de papier- en kartonindustrie. Dankzij deze functie is hij actief is in de Benelux – Frankrijk en Duitsland, waar hij Europese en Noord-Amerikaanse fabrieken vertegenwoordigt. Dit in een sector in volle transitie. Hij maakt er verschillende fusies mee en voert er verschillende reorganisaties door. Deze zeer competitieve sector heeft Laurent in staat gesteld zich te ontwikkelen in crisismanagement en zich aan te passen in verschillende culturen. Laurent is dynamisch, communicatief en resultaatgericht. Later treedt hij toe tot het team van Reno di Medici, een toonaangevende Europese fabrikant van compact karton, en wordt er gepromoveerd tot Sales Manager voor verschillende Europese markten. Hier groeit zijn passie voor de complexiteit van de mens, teams en organisaties, change management en omgaan met de weerstanden welke deze kunnen opwekken. Gedurende verschillende jaren specialiseert hij zich in Mindfulness, Positieve Psychologie, NLP (neuro linguïstisch programmeren), Enneagram, MBTI, PCM alsook Emotionele Intelligentie. Hij heeft een opleiding gevolgd m.b.t. actieve pedagogie en is coach in de ICF-cursus van Coaching Ways België.
Door zijn succesvolle commerciële ervaring en zijn wil om zijn kennis en ervaring door te geven, heeft Laurent zich aangesloten bij Foster & Little om teams en bedrijven te ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel betrefende performanter werken en welzijn. Laurent is drietalig Frans – Engels – Nederlands.

View Laurent's profile on LinkedIn

Bart Jacobs

Bart Jacobs Na enkele jaren van verkoop en logistiek in de wereld van centrale verwarming en industriële bevestigingsmaterialen startte Bart een gevulde carrière van 16 jaar binnen de telecom sector (Mobistar en Telenet).
Hij leerde de sector kennen als sales promotor waarbij hij ondersteuning gaf aan de verkopers in de shops. Op zoek naar nieuwe uitdagingen zette hij snel de stap naar het trainerschap. Daar ontdekte Bart zijn passie in het overbrengen van kennis en vaardigheden aan mensen.
Hij specialiseerde zich in verkooptechnieken, maar ook presentatietechnieken en coaching zijn niet ongekend voor hem.
Naast opleidingen geven en field coaching ondersteunde hij ook accountmanagers in hun leerevolutie d.m.v. leerpaden, certificatie en nieuwe manieren om klanten te benaderen.
Zijn passie voor het vak maakt van Bart een echte performer met een gedreven en professionele aanpak, en die qua stijl graag humor en interactie gebruikt om zijn doelstellingen te bereiken.

View Bart's profile on LinkedIn

Sophie Van de Venne

Sophie begint haar loopbaan in het domein van de communicatie alvorens opdrachten uit te voeren als Account Manager bij Mobistar. Vervolgens bekleedt ze in dezelfde maatschappij de functies van Retail Marketing Expert Manager en van Head of Field Marketing. Gesterkt door dit succes vervoegt ze telefoonoperator Orange UK in Londen waar ze het team leidt dat verantwoordelijk is voor B2B communicatie. Houder van een diploma Marketing (Brussel) en van een Master diploma Consumentenpsychologie (University of London) is Sophie een geattesteerde coach, trainer en praktijkmeester in PNL. Sophie is gedreven om ondernemingen te helpen bij het opdrijven van hun resultaten door de ontwikkeling van diversiteit en inclusief leiderschap, een grote troef voor het prestatievermogen en concurrentievermogen van bedrijven. Tijdens verblijven in het buitenland (zeven jaar in Engeland en Maleisië) toont Sophie veel belangstelling voor culturele uitwisseling en internationale betrekkingen. Ze ontwikkelde haar deskundigheid door het coachen van zaakvoerders en bedrijfsleiders uit de vier windstreken (Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Maleisië, Singapore, Australië en India). De trainingen en coaching sessies kunnen gegeven worden in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Bart Maes

Bart Maes bouwde een eigen bedrijf uit tot een succesvolle en financieel kerngezonde KMO met een 50-tal medewerkers. Die ervaring van twintig jaar leverde hem heel wat nuttige knowhow op die hij wil delen met bedrijfsleiders en werknemers van KMO’s. Zijn expertise betreft enerzijds de missie en visie van bedrijven (bedrijfsidentiteit, waarden) en situeert zich anderzijds zowel op zakelijk (strategie, organisatie, marktwerking,..), als op menselijk vlak (talentontwikkeling, competentie- en communicatiemanagement, personeelsbeleid,…). Aangezien zijn bedrijf actief is in de certificatiewereld binnen de landbouw- en de voedingssector, is Bart heel vertrouwd met de voedingsbranche. Mensen aanwerven, begeleiden en coachen was altijd één van de kerntaken in zijn loopbaan. Bart is geboeid door mensen en heeft een ijzersterk geloof in hun eigen kracht. Hij is luistervaardig, sterk in brainstormen, dynamisch, doel- en resultaatgericht. Wederzijds respect, vertrouwen en open communicatie zijn voor Bart de basis voor een goede samenwerking. Respect, vertrouwen en communicatie brengen mensen bij elkaar en maken hen tot betrokken en gemotiveerde medewerkers.
Mensen trainen en coachen om die basishoudingen te stimuleren is Barts passie.

Vincent de Mahieu

Gediplomeerd in marketing, met als specialiteit distributie, begint Vincent zijn loopbaan in een “Direct Marketing” agentschap. Na deze eerste succesvolle ervaring, start hij zijn loopbaan in de automobielsector in de welke hij zeer snel als specialist wordt erkent. Hij begon als filiaaldirecteur van een Japanse constructeur in Gent voor dat hij bij Mercedes-Benz filiaaldirecteur wordt. Daarna vervoegd hij BMW waar hij eerst filiaaldirecteur wordt,om vervolgens verantwoordelijk te worden voor alle filialen van BMW belux.
Vooraleer Foster & Little te vervoegen,eindigt hij zijn carriere in de automotive retail als directeur van een concessie van Ferrari en Maserati. Hij is EN specialist in management EN in sales en zal dus die opleidingen bevoorrechten . Tegelijkertijd zal hij de verantwoordelijkheid “Automotive” bij Foster&Little op zich nemen. Zijn lange ervaring op de vloer heeft van hem ook een specialist gemaakt van de relaties tussen vakbond en management. Het promoveren van de stimulaties van de interdepartementale relaties in de onderneming is voor hem één van de belangrijkste hefbomen voor het verbeteren van de resultaten.Vincent is perfect tweetalig en geeft opleidingen in heel het land.

View Bart's profile on LinkedIn

 

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!