Ziekenhuissector

Objectiven :

De sector van de gezondheidszorgen in België evolueert. Wetgevende bepalingen spelen vandaag een belangrijke rol in het proces van besluitvorming in de ziekenhuissector.

Deze heel complete en uitgewerkte cyclus biedt de mogelijheid om de verkoopactiviteiten te ontwikkelen voor de Key Account Managers in de ziekenhuissector.

Voorbehouden tot beginnende of volleerde Account Managers, die nog efficiënter willen worden, laat deze opleiding hen toe de essentiële elementen van dit hoogst bijzondere beheer, te beheersen.

Ze zullen in staat zijn de reële motivaties van de besluitnemers te ontdekken om beter aan hun behoeften te voorzien.

Daar de noden van de hoofdapothekers, niet samenvallen met deze van een aankoopdirekteur of van een andere besluitnemer, zijn hier elementen zo belangrijk als TCO (Total Cost of Ownership) ontwikkeld.

Dit onderzoek naar de verwachtingen van de ziekenhuisverantwoordelijken tegenover de farmaceutische bedrijven en hun afgevaardigden vormde de basis van de opleiding.

De sleutelelementen zijn :

  • Het profiel van de beslissers
  • Het opstellen van concrete aktieplannen
  • Met succes een complexe verkoopscyclus leiden
  • De impact van wetgevende/politieke beslissingen op budgettair vlak en hun impact op de besluitvorming in het ziekenhuis
  • De echte beleidsmakers in een ziekenhuis en de bestaande kanalen van besluitvorming
  • Welke toegevoegde waarde verwachten de beleidsmakers vanwege de farmaceutische sector?

Behoogde publiek :

Alle beheerders van strategische rekeningen ongerecht hun werkgebied komen in aanmerking voor dit seminarie. Zowel beginnende als meer ervaren verkopers, die de strategieën wensen toe te passen die nodig zijn om grote rekeningen te beheren komen voor deze cursus in aanmerking.

De groepen zullen op een homegene wijze worden samengesteld om de resultaten van de opleiding te verzekeren.

Verloop van de stage :

Deze vooral praktische stage combineert het leren door simuleren van reëele situaties die gefilmd worden met de studie van reëele gevallen zodat alle elementen van dit seminarie, onmiddelijk op het terrein kunnen toegepast worden, om de deelnemers wezenlijk te helpen bij hun beheer van de grote rekeningen.

Share This

Share This

Share this post with your friends!