Burnout en burnout-preventie

Wat is een burnout ?

Letterlijk betekent burnout zijn interne voorraden helemaal opgebruiken, van binnen uit opbranden. Het gaat hier om een aandoening van professionele uitputting, tegelijkertijd fysiek, mentaal en emotioneel.
1 op de 3 personen, of 30% van de actieve bevolking, in uw bedrijf, organisatie, hospitaal, omgeving riskeert en is vatbaar voor burnout.
Burnout is de laatste jaren sterk gemediatiseerd, en de wetgever heeft sedert 1 september 2014 burnout en stress ondergebracht bij de psychosociale risico’s op het werk. Dat betekent dat bedrijven verondersteld zijn om maatregelen te nemen.
Terecht, want burnout is een catastrofe, zowel op persoonlijk vlak voor de getroffen mensen, als voor de bedrijfsleiders, die zich geconfronteerd zien met een kost van 500 tot 900 € per medewerker per dag. De jaarlijkse kost in ons land bedraagt 10 miljard euro !
De primaire oorzaak van burnout is fysiologisch en niet psychologisch, en te wijten aan chronische stress.
Die stress wordt dan weer veroorzaakt door het sterk toegenomen levens- en werkritme : mensen leven aan 100 km/uur en ontberen vaak erkenning.

Resultaat : het lichaam is uitgeput

Vervolgens begint de persoon te twijfelen aan zijn eigen kunnen, kwaliteiten en talenten, verliest zijn zelfvertrouwen en krijgt een verlaagd zelfbeeld. Interpersoonlijke conflicten nemen toe. Op den duur isoleert de persoon zich van zijn omgeving omdat hij zelfs goedbedoelde opmerkingen niet meer verdraagt. Waarop emotionele uitputting volgt. Zonder een bewuste aanpak of externe interventies volgt de crash.

Welke profielen zijn het meest vatbaar ?

In het begin dacht men dat enkel personen in de zorgsector, de meest jobgemotiveerde en performante medewerkers, zij die vele uren presteren, zij die van uitdaging en competitie houden risico lopen.
In werkelijkheid is niemand zonder risico.
Foster & Little stelt aan organisaties zijn medewerkers gespecialiseerd in de preventie van burnout ter beschikking om de personen te identificeren die het meeste risico lopen. Want preventie geeft medewerkers de sleutels in handen om bewuster om te gaan met de risico’s.

De wet van 1 september 2014

In het document in bijlage (link : KB psychosociale risico’s) vind je het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Deze wet is van kracht sedert 1 september 2014.
De wet verplicht de werkgever een risicoanalyse te maken, en de werkorganisatie en/of werkcondities waar nodig aan te passen, alsook om, in de mate dat hij een impact heeft op het risico, gepaste preventieve maatregelen te nemen om de risico’s van stress en burnout te vermijden.
Door deze wet krijgen werknemers het recht hun werkgever te vragen om maatregelen te nemen om stress en burnout tegen te gaan.
Maar preventie is beter en het is dus best om de medewerkers zo vroeg mogelijk te sensibiliseren voor de risico’s.

Onze oplossingen

De specialisten van Foster & Little stellen volgende oplossingen voor in het kader van preventie van burnout :
1. Diagnosestelling met de Maslach-test, zie onder.
2. Vorming : vormingen toegespitst op het fenomeen burnout en de mogelijke preventiemaatregelen
3. Coaching : begeleiding bij de preventie van burnout voor de meest vatbare medewerkers of begeleiding bij de re-integratie voor de werknemers die na een burnout het werk hervatten. Coaching is in principe individueel maar kan ook in groep indien er zich binnen het team spanningen voordoen.

Share This

Share This

Share this post with your friends!