Beter communiceren in de schoot van de onderneming

Doelstellingen :
Een goede communicatie bevordert de motivatie van de medewerkers en bijgevolg ook de kwaliteit van hun werk. Ze heeft een gunstige invloed op de innerlijke sfeer en op het totaalbeeld van de onderneming. Interne communicatie vervult meerdere functies : uiteenzetten (een toestand, resultaten), overbrengen (inlichtingen, kennis), uitleggen (een koersbepaling, een ontwerp).

 • Een goede interne communicatie komt tegemoet aan de verwachtingen van elk lid van het personeel en bestaat erin :
 • Scheidswanden tussen diensten en tussen personen af te bouwen
 • Het elkaar aanvullen van deskundigheden aantonen en opwaarderen
 • Toch ook de eigenheden en de prestaties van een ieder erkennen
 • De ondernemingsgeest ontwikkelen en beroep doen op de wilskracht

Als eerste stap ontmoeten de opleiders meerdere medespelers in elke dienst van het bedrijf om hun verwachtingen en de inzetten in te schatten.

Inhoud :
Op grond hiervan wordt de vorming uitgewerkt en snijdt volgende punten aan :

 • Waarom beter communiceren met mijn collega’s en met andere diensten
 • Een goede contact leggen : verwelkoming en erkenning van, en hoogachting voor, de anderen
 • De regels van een goede communicatie
 • Het profiel van de medewerkers volgens de theorie van de kleuren
 • Mijn communicatie aanpassen aan het kleurenprofiel van de andere
 • Mezelf aan mijn gesprekspartner aanpassen door begrip op te brengen voor zijn standpunt, zijn maatstaven en zijn referentiekader
 • Het hoofd bieden aan moeilijke toestanden
 • « Neen » kunnen zeggen zonder de relatie te verbreken
 • Het gesprek beter leiden en nagaan of de andere mijn boodschap heeft begrepen
 • Hoe vandaag nog mijn communicatie werkelijk verbeteren

De vorming steunt op praktische oefeningen afgeleid van werkelijk gebeurde gevallen.

Doelgroep :
Alle personeelsleden – kaderleden en medewerkers – van de verschillende diensten die aan de ontwikkeling van de onderneming wensen deel te nemen

Verloop van de vorming :
Deze vorming, met hoogstens 10 deelnemers, is in de eerste plaats praktijkgericht en verenigt de scholing met het bestuderen van ware gevallen, zodat de onderdelen van de studiedagen rechtstreeks in de werkelijkheid toepasselijk zijn om de deelnemers praktisch te helpen in hun vordering.

Organisatie van de vorming : 2 tot 3 dagen naargelang de omstandigheden

Share This

Share This

Share this post with your friends!