Interne communicatie

Doelstellingen :

Goede communicatie bevordert de motivering van de medewerkers en dus ook de kwaliteit van hun werk. Ze heeft een gunstig effect op de werksfeer en dus ook op het gehele beeld van de onderneming. Interne communicatie vervult meerdere rollen : uiteenzetten (een toestand, resultaten), mededelen (inlichtingen, een kunde), uitleggen (een koersrichting, een ontwerp).

Goede interne communicatie beantwoordt aan de verwachtingen van elk lid van het personeel en bestaat erin :

 • De scheidswanden tussen diensten en personen te slopen
 • Elkaar aanvullende bekwaamheden naar voren brengen en opwaarderen
 • Toch ook de eigenheden en de prestaties van elkeen erkennen
 • De ondernemingsgeest ontwikkelen en de wil om te slagen aanwakkeren

Als eerste stap ontmoeten de opleiders meerdere medespelers in elke dienst van het bedrijf om hun verwachtingen en de inzetten in te schatten.

Inhoud :
Op grond hiervan wordt de vorming uitgewerkt en snijdt volgende onderwerpen aan :

 • Waarom beter contact onderhouden met collega’s en andere diensten
 • Een goed contact leggen : onthaal, erkenning en achting voor de anderen
 • De regels voor een doeltreffende communicatie
 • De profielen van medewerkers volgens de theorie van de kleuren
 • Mijn communicatie aanpassen naar gelang het kleurprofiel van de andere
 • Mij aanpassen aan mijn gesprekspartner door begrip op te brengen voor zijn standpunt en zijn referentiekader
 • Moeilijke toestanden beheersen
 • “Neen” kunnen zeggen zonder de betrekkingen te verbreken
 • Het onderhoud beter sturen en nagaan of de andere mijn boodschap heeft begrepen
 • Hoe vandaag mijn communicatie tastbaar verbeteren

De vorming steunt op praktische oefeningen afgeleid van bestaande gevallen.

Doelgroep :
Alle leden – kaderleden en medewerkers – van de verschillende diensten die wensen bij te dragen tot de groei van het bedrijf

Verloop van de vorming :
Deze vorming met maximum 10 deelnemers is vooral praktijkgericht en voegt een leerproces samen met het ontleden van gevallen zodat alle onderdelen rechtstreeks toepasbaar zijn op het terrein en de deelnemers tastbaar geholpen worden bij het afleggen van hun weg.

Organisatie van het seminarie : 2 X 1 dag

Bijkomende pakketten :

 • Telefonisch onthaal van klanten – 2 dagen
 • Een ploeg leiden en bezielen – 6 dagen
 • Een vergadering leiden – 2 dagen
Share This

Share This

Share this post with your friends!