Het voorzitten van meetings

Doelstellingen :

Voor velen is de meeting synoniem van verloren tijd. Gebrek aan voorbereiding en “timing” veroorzaken al te vaak desinteresse en absenteïsme. Te vaak zien we deelnemers andere zaken doen dan actief deel te nemen……
De hoofddoelstelling is dan ook het aanleren van de volgende noodzakelijk elementen:

  • meetings aangenaam en efficiënt voorstellen
  • volle medewerking krijgen van alle deelnemers.
  • een voorbeeld zijn van uitstekend voorzitterschap met als eindresultaat, hét behalen van concrete resultaten.

Voor welke doelgroep ?

Directie, kaderleden, midden kader en iedereen die voor werkgroepen meetings moet voorzitten.

Het verloop van de opleiding :

Deze opleiding is gebaseerd op het principe: “leren,leren”. Het stimuleert actief inzicht en intensieve training voor het inspireren van uw medewerkers.
 Praktijkvoorbeelden en rollenspellen worden gefilmd zodat de prestaties door de deelnemers zelf en door de trainer geanalyseerd kunnen worden.

Maximaal aantal deelnemers : 8 personen.

Duur van de opleiding : 2 x 4 dagen
Persoonlijke begeleiding : 2 dagen minimum per persoon.

Share This

Share This

Share this post with your friends!