Dynamische presentatie

Doelstellingen :

Een goede presentatie laat een blijvend spoor achter …als ze maar dynamisch is.   Zo niet kan ze de omgekeerde effect hebben van wat wordt nagestreefd.
Elke presentatie heeft inderdaad een doel : overtuigen, inlichtingen doorgeven, motiveren, een idee verkopen, enz. Een beroepsredenaar moet rekening houden met zijn toehoorders om er zich van te vergewissen dat de boodschap goed zal overkomen en dat het nagestreefde doel zal bereikt worden. Het is echter niet steeds vanzelfsprekend om zich op zijn gemak te voelen voor een publiek dat niet altijd even meegaand is en op voorhand overtuigd. Er bestaat nochtans een oplossing.

Inhoud :

Deze vorming geeft de deelnemers de mogelijkheid om :

  • De grondbegrippen van niet-verbale communicatie onder de knie te krijgen
  • De doelstelling van een presentatie te omschrijven
  • Structuur te geven aan de sleutelboodschap
  • De inleidingen en de besluiten voor te bereiden
  • De kracht van de taal te gebruiken om indruk te maken
  • Vragen te stellen om het publiek erbij te betrekken

Doelgroep :
Elke persoon die een overtuigende presentatie, met inspraak, wenst op te zetten.

Verloop van de vormingscursus :
Voor de aanvang van de vormingscursus worden de deelnemers uitgenodigd om een presentatie van 10 minuten voor te bereiden die rechtstreeks verband houdt met hun dagelijkse bezigheden.  Hiermee oefenen zij de doeltreffendste communicatietechnieken in. De namiddag is gewijd aan praktijkoefeningen die gefilmd worden  en in groep worden besproken. Op het einde van de zitting stelt iedereen een werkbaar actieplan op dat hij reeds de volgende dag kan toepassen.

Maximum: 8 deelnemers
Organisatie van de studiedag : 1 dag
Coaching : minstens 1/2 dag om een bepaalde presentatie uit te werken

Share This

Share This

Share this post with your friends!