Customer Focus

Doelstellingen :

Goede communicatie bevordert de motivatie van de medewerkers en bijgevolg de kwaliteit van hun werk. Zij heeft een positief effect op het intern klimaat en op de onderneming in haar geheel. Het beste middel om een uitstekend klimaat te behouden is de andere steeds als een klant aan te zien, als een interne of als een externe klant. Bovendien is het tegenwoordig zeer dikwijls zo dat de leden van ondersteunings- of technische ploegen essentiële elementen zijn geworden in de relatie met de klanten. Het hier aangeboden programma beoogt een grondige verbetering van de omgang zowel van de medewerkers onderling als met de klanten .

Inhoud :
Dankzij deze vorming zullen medewerkers doeltreffender worden want ze zullen volgende punten beheersen :

 • Groter inschattingsvermogen van de behoeften van de klant
 • De klant beter begrijpen maar vooral beter verstaanbaar zijn voor hem
 • Beter het karakter van de gesprekspartner doorgronden (met behulp van de zeer doeltreffende methode van de 4 kleuren)
 • Mijn communicatie aanpassen aan het kleurenprofiel van de andere
 • Beter vermogen om oplossingen voor te stellen en uit te leggen
 • De beste betrekkingen onderhouden met moeilijke persoonlijkheden
 • Een geschil beter beheersen als het niettegenstaande alles toch ontstaat
 • Zelfzeker zijn en durven weigeren zonder nochtans de relatie te verbreken
 • Een onderhoud beter afsluiten en de klant tevreden stellen.

Om dit te bereiken vormt het begrip “klanten tevredenheid” de grondslag van de ganse vorming.

Ook voor de maatschappij houdt deze vorming een echte meerwaarde in door :

 • Beter gemotiveerde medewerkers want hoger gewaardeerd in de schoot van het bedrijf
 • Een hogere productiviteit door een beter begrip van de behoeften van de andere en van de klanten
 • Een hoger peil van tevredenheid zowel bij de medewerkers als bij de klanten
 • Een beter beeld van de ploegen bij de klanten

Doelgroep :
Alle leden van de onderneming die in ploegen werken of contacten hebben met de klanten

Verloop van de vorming :
Deze bijscholing laat het leerproces, door het in bepaalde omstandigheden te laten plaatsvinden, samengaan met het bestuderen van uit het leven gegrepen gevallen. In de praktijk en in normale werkomstandigheden zullen de medewerkers onder elkaar en met de klanten uitstekende betrekkingen onderhouden wat de naambekendheid van de onderneming zal vergroten en de resultaten opdrijven.

Maximum 8 deelnemers

Organisatie van de vorming : 1 tot 2 dagen afhankelijk van de omgeving
Field Coaching (optie) : 2 uren per deelnemer

Share This

Share This

Share this post with your friends!